Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İngiltere Hükümeti Arasında İstanbul Boğaz Köprüsü Projesi Müşavir Mühendislik Hizmetleri Sözleşmesinin Dış Finansman Giderlerini Karşılamak Üzere Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu Çerçevesinde Türkiye'ye Açılacak 275.000 Sterlinlik Faizsiz Kredi Anlaşması ve Ekleri

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Kredi ve Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (06.08.1968)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Teati tarihi olan 06.08.1968 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: 659 UNTS, 268.Reg.No.9451-ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 25.09.1968
Sayısı: 6/10775
Resmi Gazete Tarihi: 18.11.1968
Resmi Gazete Sayısı: 13054
Düstur Kaydı: V (8/1) 126