Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İngiltere Hükümeti Arasında Konsorsiyum Çerçevesinde Mektup Teatisi Suretiyle İmzalanan Birleşik Krallık-Türkiye İkrazı No:1 Anlaşması ve Ekleri

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Kredi ve Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (23.06.1969)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Teati tarihi olan 23.06.1969 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: 699 UNTS; Reg.No.10027-ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 02.09.1969
Sayısı: 6/12349
Resmi Gazete Tarihi: 14.10.1969
Resmi Gazete Sayısı: 13326
Düstur Kaydı: V (8/2) 2802