Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 15.09.1964 Tarihli Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde İktisadi Devlet Teşekkülleri Konusunda Müşavir Olarak Hizmet Görmek Üzere Türkiye'de Bulunan Uzmanlar Grubunun Görev Süresinin Uzatılması ile İlgili Olarak Mektup Teatisi Suretiyle aktedilen Özel Düzenleme

Türü: İki Taraflı
Tipi: Mektup Teatisi
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Almanya
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (12.03.1970), (20.03.1970)
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 09.05.1970
Sayısı: 7/654
Resmi Gazete Tarihi: 24.07.1970
Resmi Gazete Sayısı: 13558
Düstur Kaydı: V (9/2) 2373