Gümrük Formalitelerinin Kolaylaştırılması Hakkında II Sayılı Protokol ve Eki Mektuplar (01.02.1964 Tarihli Türk-İran Transit Anlaşmasına Ek)

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Ulaştırma
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): İran
İmza Yerleri ve Tarihleri: Tahran (01.02.1964)
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 12.12.1968
Sayısı: 961


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 17.02.1968
Sayısı: 6/9591
Resmi Gazete Tarihi: 16.05.1968
Resmi Gazete Sayısı: 12900
Düstur Kaydı: V (7/2) 2043