Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Hükümeti Arasında 02.12.1963 Tarihli Kalkınma Kredisi Anlaşması Tahtında Hükümetimize Açılan 26 Milyon İsveç Kronluk Kredinin Kullanılmayan Bakiyesinin Diğer Projelerin Dış Finansman Masraflarına Tahsis Edilmesi Hakkında Teati Edilen Mektuplar

Türü: İki Taraflı
Tipi: Mektup Teatisi
Konuları: Kredi ve Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): İsveç
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (22.11.1967)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Teati tarihi olan 22.11.1967 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 14.12.1967
Sayısı: 6/9236
Resmi Gazete Tarihi: 23.12.1967
Resmi Gazete Sayısı: 12784
Düstur Kaydı: V (7/1) 426