Türkiye-İsveç Kraliyet Hükümeti Arasında, İsveç Hükümetinin Türkiye'nin Aile Planlama Programına Yapacağı İlaç ve Malzeme Yardımı ile İlgili Olarak Mektup Teatisi Suretiyle Aktolunan Anlaşma

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): İsveç
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (26.08.1970)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Teati tarihi olan 26.08.1970 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 24.10.1970
Sayısı: 7/1436
Resmi Gazete Tarihi: 10.12.1970
Resmi Gazete Sayısı: 13690
Düstur Kaydı: V (10/1) 252