Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Hava ve Uzay
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): İsveç
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (13.11.1970)
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 08.05.1973
Sayısı: 1717
Düstur Kaydı: V (12/2) 2147


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 20.07.1973
Sayısı: 7/6839
Resmi Gazete Tarihi: 21.12.1973
Resmi Gazete Sayısı: 14749
Düstur Kaydı: V(13/1)134