Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Hükümeti Arasında Uzlaşma, Adli Tesviye ve Tahkim Muahedenamesi

Türü: İki Taraflı
Tipi: Muahedename
Konuları: Adli Yardımlaşma ve Yabancı Belge ve Kararların Geçerliliği-Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçı Yollarla Çözümü
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): İsviçre
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (12.09.1928)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Onay belgelerinin Bern'de teati edildiği tarih olan 07.08.1930 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: *159 LoNTS, 219.Reg.No.3664-Systematic Survey, s.487-7 LT, 868


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 1457
Resmi Gazete Tarihi: 01.06.1929
Resmi Gazete Sayısı: 1204
Düstur Kaydı: III (10) 1429 (648)


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 01.06.1929
Resmi Gazete Sayısı: 1204
Düstur Kaydı: III (10) 1429 (648)