Türkiye-İsviçre Federal Konseyi Arasında Kars ve İstanbul Bölgelerinde Türk Süt Endüstrisinin Geliştirilmesi İçin Teknik İşbirliği Anlaşması ve Ekleri

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): İsviçre
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (22.06.1964)
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 22.07.1964
Sayısı: 6/3362
Resmi Gazete Tarihi: 28.08.1964
Resmi Gazete Sayısı: 11792
Düstur Kaydı: V (3/2) 2964