Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Federal Hükümeti Arasında 22.06.1964 Tarihli Mali Yardım Anlaşmasıyla Türkiye'ye Açılmış Olan 6.500.000 İsviçre Franklık Kredinin Tadili İçin Teati Olunan Notalar

Türü: İki Taraflı
Tipi: Nota Teatisi
Konuları: Kredi ve Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): İsviçre
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (27.12.1967), (12.02.1968)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Teati tarihi olan 12.02.1968 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 01.06.1968
Sayısı: 6/10150
Resmi Gazete Tarihi: 23.07.1968
Resmi Gazete Sayısı: 12957
Düstur Kaydı: V (7/2) 2416