Türkiye-İsviçre Federal Konseyi Arasında Kars ve İstanbul Bölgelerinde Türk Süt Endüstrisinin Geliştirilmesine Müdedair Teknik İşbirliği Konusunda Aktedilmiş Bulunan 22.06.1964 Tarihli Anlaşmaya Ek Protokol

Türü: İki Taraflı
Tipi: Protokol
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): İsviçre
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (17.10.1969)
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 13.02.1970
Sayısı: 7/245
Resmi Gazete Tarihi: 20.07.1970
Resmi Gazete Sayısı: 13554
Düstur Kaydı: V (9/2) 2288