Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Türkiye'ye Mali Yardım Yapılmasına Müteallik Anlaşma

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Kredi ve Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): İsviçre
İmza Yerleri ve Tarihleri: Paris (22.12.1958)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
29.01.1959 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 30.07.1964
Sayısı: 6/3371
Resmi Gazete Tarihi: 09.09.1964
Resmi Gazete Sayısı: 11802
Düstur Kaydı: V (3/2) 3078