Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Konfederasyonu Hükümeti Arasında 22.12.1958 Tarihli Anlaşmanın 1968 Yılında Vadesi Gelen Borçlarının 1975 Yılına Ertelenmesi ile İlgili Anlaşma

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Kredi ve Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): İsviçre
İmza Yerleri ve Tarihleri: Bern (28.06.1968)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
İmza tarihi olan 28.06.1968 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 29.08.1968
Sayısı: 6/10626
Resmi Gazete Tarihi: 05.10.1968
Resmi Gazete Sayısı: 13019
Düstur Kaydı: V (7/2) 2933