Türkiye'ye, 1964 Yılı İçin, 4 Milyon İsviçre Frangı Tutarında Bir Borç Verilmesine Mütedair Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasındaki Anlaşma ve Eki

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Kredi ve Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): İsviçre
İmza Yerleri ve Tarihleri: Bern (05.02.1965)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
6. Madde uyarınca onaylandığı tarih olan 25.02.1965 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 25.02.1965
Sayısı: 6/4402
Resmi Gazete Tarihi: 26.04.1965
Resmi Gazete Sayısı: 11983
Düstur Kaydı: V (4/1) 834