Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Konfedarsyonu Hükümeti Arasında, Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu Çerçevesinde Türkiye'ye 4 Milyon İsviçre Frangı Tutarında Bir Borç Verilmesine Dair Kredi Anlaşması (1965 Yılı İçin)

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Kredi ve Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): İsviçre
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (03.12.1965)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
6. Madde uyarınca onay tarihi olan 29.01.1966 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 29.01.1966
Sayısı: 6/5893
Resmi Gazete Tarihi: 18.03.1966
Resmi Gazete Sayısı: 12254
Düstur Kaydı: V (5/1) 694