Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Konfederasyonu Hükümeti Arasında, Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu Çerçevesinde, 1966 ve 1967 Yılları İçin İmzalanan, 12 Milyon İsviçre Frangı Tutarında Bir Kredi Verilmesine Mütedair Kredi Anlaşması ve Uygulama Protokolü

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma ve Protokol
Konuları: Kredi ve Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): İsviçre
İmza Yerleri ve Tarihleri: Bern (20.10.1966)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
10. Madde uyarınca onay tarihi olan 08.12.1966 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 08.12.1966
Sayısı: 6/7437
Resmi Gazete Tarihi: 11.01.1967
Resmi Gazete Sayısı: 12501
Düstur Kaydı: V (6/1) 356