Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Haliç Köprsü Konusunda İmzalanan Kredi Anlaşması (Mektup Teatisi Suretiyle)

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Kredi ve Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Japonya
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (27.11.1971)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Teati tarihi olan 27.11.1971 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 18.01.1971
Sayısı: 7/3678
Resmi Gazete Tarihi: 07.02.1972
Resmi Gazete Sayısı: 14092
Düstur Kaydı: V (11/1) 472