Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Krallığı Arasında Konsolosluk Mukavelenamesi

Türü: İki Taraflı
Tipi: Mukavelename
Konuları: Diplomasi, İşbirliği ve Konsolosluk İlişkileri
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Macaristan
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara ()

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Onay belgelerinin teatisinden doksan gün sonra 01.07.1940 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 3753
Resmi Gazete Tarihi: 27.12.1939
Resmi Gazete Sayısı: 4395
Düstur Kaydı: III (21) 126 (92)


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 27.12.1939
Resmi Gazete Sayısı: 4395
Düstur Kaydı: III (21) 126 (92)