Türkiye Elektrik Kurumunun 10.5 Milyon Dolarlık Gaz Türbinli Projesinin Kısmi Dış Finansmanı İçin Macar Hükümetinden Sağlanan 1.307.853,90 Dolarlık Kredi Konusunda Akdedilmiş Bulunan İkraz Anlaşması (Mektup Teatisi Suretiyle)

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Kredi ve Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Macaristan
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (23.06.1971)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Teati tarihi olan 23.06.1971 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 31.07.1971
Sayısı: 7/2873
Resmi Gazete Tarihi: 19.09.1971
Resmi Gazete Sayısı: 13961
Düstur Kaydı: V (10/3) 3155