Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Kraliyeti Arasında Mün'akit Muhadenet Muahedenamesi

Türü: İki Taraflı
Tipi: Muahedename
Konuları: Dostluk, Siyasal İşbirliği, İttifak ve Tarafsızlık
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Norveç
İmza Yerleri ve Tarihleri: Moskova (05.02.1925)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Onay belgelerinin Moskova'da teatisinden 15 gün sonra 26.09.1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: -56 LoNTS, 51.Reg.No:1322/4 LT, 219


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 03.08.1926
Sayısı: 774
Resmi Gazete Tarihi: 20.03.1926
Resmi Gazete Sayısı: 326
Düstur Kaydı: III (7) 647


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 01.01.1926
Düstur Kaydı: III (7) 648