Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Hükümeti Arasında Mün'akit İkamet, Ticaret ve Seyrüsefain Muahedenamesi

Türü: İki Taraflı
Tipi: Muahedename
Konuları: İkamet, Ticaret ve Seyrüsefain
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Norveç
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara ()

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
28. Madde uyarınca 01.05.1933 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: *138 LoNTS, 41.Reg.No.3180-10 LT, 714


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 2040
Resmi Gazete Tarihi: 05.07.1932
Resmi Gazete Sayısı: 2142
Düstur Kaydı: III (13) 1043 (835)


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 07.05.1932
Resmi Gazete Sayısı: 2142
Düstur Kaydı: III (13) 1043 (835)