Türkiye ile Norveç Arasında Uzlaşma, Adli Tesviye ve Hakem Muahedesi ve Beyanname

Türü: İki Taraflı
Tipi: Muahede ve Beyanname
Konuları: Adli Yardımlaşma ve Yabancı Belge ve Kararların Geçerliliği-Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçı Yollarla Çözümü
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Norveç
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara ()

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Onay belgelerinin Oslo'da teati edildiği tarih olan 06.12.1934 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: *161 LoNTS, 173.Reg.No.3710-Systematic Survey, s. 996-12 LT, 282


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 05.03.1934
Sayısı: 2423
Resmi Gazete Tarihi: 12.05.1934
Resmi Gazete Sayısı: 2698
Düstur Kaydı: III (15) 423 (254)


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 05.12.1934
Resmi Gazete Sayısı: 2698
Düstur Kaydı: III (15) 423 (254)